Informace, zajímavosti aneb co možná nevíte

20.09.2018

Cílem této stránky není "nauku" o ovcích, ale nabízíme Vám zde několik zajímavostí, které jsme postupem času vypátrali a nás osobně zaujaly. Rádi tyto informace budeme rozšiřovat i o Vaše podněty ... takže neváhejte a pište - ranchjesi@gmail.com.:-)

  • Základní informace o ovcích
Vědecká klasifikace
Říše: živočichové (Animalia)
Kmen: strunatci (Chordata)
Třída: savci (Mammalia)
Řád: sudokopytníci (Artiodactyla)
Podřád: přežvýkaví (Ruminantia)
Čeleď: turovití (Bovidae)
Podčeleď: kozy a ovce (Caprinae)
Rod: ovce (Ovis)


Říše: živočichové (Animalia) Kmen: strunatci (Chordata) Třída: savci (Mammalia) Řád: sudokopytníci (Artiodactyla) Podřád: přežvýkaví (Ruminantia) Čeleď: turovití (Bovidae) Podčeleď: kozy a ovce (Caprinae) Rod: ovce ()

Jestliže prvním domestikovaným zvířetem byl pes, ovce společně s kozami ihned následovaly. Ovce se průměrně dožívají 10-12 let. Některá plemena se však dožívají i výrazně vyššího věku (např. Merino). Nestarší žijící ovci je v Guinessově knize rekordů zapsaná ovečka ve věku 23 let.

Tělesná teplota ovcí se pohybuje mezi 38,5 - 39,5 stůpně celsia, srdeční frekvence 60-90 tepů za minutu a dechová frekvence 12-20 nádechů za minutu.

Na světě existuje více než 40 drůhů ovcí. Druhově se dělí podle užitkovosti na plemená mléčná, plemena plodná, plemena s masnou užitkovostí a plemena s kombinovanou užitkovostí.

  • Chování ovcí

Ovce mají velmi silný instinkt následovat svou "kolegyni" před sebou. Pokud se jedna ovce rozhodně kamkoli jít, zbytek stáda ji obvykle následuje a to i přesto, že to není nejlepší rozhodnutí. Z vlastní zkušenosti víme, že pokud se podaří jedné zdatné ovečce překonat zábranu, je jen otázkou času, kdy celé stádo bude následovat.:-)

Ovce jsou stádová zvířata a je naprosto nemožné si pořídit jen jeden kus. Zůstane-li ovce někde samotná, velmi znervózní a vnímá takovou situaci jako silně stresovou. V takovém okamžiku dokáže vyvinou až nečekané úsilí, aby se ke svému stádu vrátila. Ovce mají i velmi profesionálně zvládnutou manažerskou dovednost - leadership. Jako vůdce se většinou profiluje kus s vysokou inteligencí a schopnostmi. Taková ovce má velmi silný instinkt a dokaže i ve složité situaci odvést stádo do bezpečí. Existuje celá řada neuvěřitelných přihod, kdy taková ovce dokázala zachránit život celému stádu, ale i svému chovateli.

Pro stádový pud jsou ovce často nazývány jako hloupá zvířata. Oni ale nejsou tak hloupé, jak se dříve myslelo. Pamatují si tváře jiných ovcí i lidí a zvládají psychotesty, kterými nedokázaly projít ani opice. Vědci mimo jiné přišli i na to, že ovce se ve stádu chovají jako tupá zvířata, ale jako jednotlivci zvládají aktivity, které jsou problémem pro mnoho primátů. Vědci například před ovce postavily různobarevné kbelíky naplněné žrádlem. Pak potravu přesypávaly z nádoby do nádoby, měnily tvar nádob. Výsledkem zjištění bylo, že ovce se jen málokdy nechaly napálit a poznaly, který kbelík obsahuje jejich pamlsky.

  • Co ovce jedí?

Ovce většinou požírají tráviny, jetel, byliny a jiné porosty. Milují především jetel a tak právě ten si vybírají při příchodu na pastvinu. Ovce se pasou v průměru 7 hodin za den, většinu času hned po svítání a při západu slunce. Pro přikrmování ovcí je tedy nejvhodnějším časem poledne. Pokud není k dispozici dostatek čerstvých plodin, ovce konzumjí seno, siláž či granuláty.

Ovce by měly být dokrmovány i zrnem a to především v době vysoké nutriční potřeby (např. v době březosti). Mezi nejčastěji skrmované patří oves, kukuřice, ječmen a pšenice.

  • Smysly

Protože ovce patří mezi "lovná" zvířata, výborně ovládají smysly, které jim zajistí výrazně vyšší šance na přežití v divoké přírodě.

Zrak
Ovce jsou na svém zraku velmi závislé. Mají excelentní periferní vidění a dokážou sledovat dění za sebou i bez toho, aby museli otočit hlavu. Na druhou stranu ale mají velmi špatné prostorové vidění. Nedokážou ihned reagovat na pohyb přímo před sebou.

Barevné vidění
Protikladem předchozích vlastností je schopnost barevného vnímání. Tato schopnost není u ovcí tak dobře vyvinuta jako u lidí. Ovce reagují na nezvyklou barvu s respektem až obavou.

Sluch 

Ovce mají excelentní sluch. Dokaží přesně nasměrovat své uši k místu odkud vychází určitý zvuk. Nejvíce se bojí výsokých tónů a hlasitých zvuků. 

Čich

Pro ovce další z excelentních smyslů. Dokaží zachytit i drobné pachy svých nepřátel. Čich také pomáha beranům rozpoznat plodné období u ovcí a ovcím zase lokalizovat svá jehňata. Ovce také dokáží čichem vyhledat zdroj pitné vody a rozpoznat i drobné rozdíly v krmivu či typu pastvy.
Chuť
Chuť zřejmě není pro ovce důležitým smyslem. A to i přesto, že dokáží rozpoznat rozdílné chuti jednotlivých krmiv. V případě, že mají k dispozici širší možnost výběru, dokáží si vybírat pouze jednu konkrétní a ostatní ignorovat.
Doteky
Od doby, kdy ovči tělo pokryla hustá vlna, jsou pouze čumák, pysky, pusa a snad i uši schopné pro vnímání doteků. Nicméně jsou ale doteky pro vzájemnou interakci ovcí velmi důležité. Jehňata vyhledávají kontakt s jejich matkami a ty na to i různými způsoby reagují. Když mladá jehňata spí, vždy vyhledávají svojí matku a lehají se velmi blízko k ní.