Přeprava zvířat

Přeprava zvířat (koně, ovce, kozy, skot)

Při plánování přepravy svého koníka nezapomeňte na změnu právních předpisů na úseku ochrany zvířat při přepravě (Nařízení Rady (ES) č. 1/2005). Zvířata se smějí přepravovat pouze dopravními prostředky, které byly zkontrolovány, schváleny a evidovány příslušným orgánem veterinární správy. Přepravci mohou svěřit zacházení se zvířaty pouze personálu, který absolvoval školení o přepravě zvířat. (Tyto podmínky se nevztahují na osoby, které převážejí zvířata do vzdálenosti nejvýše 50, resp. 65 km).

Jsme schválený dopravce přepravující zvířata na vzdálenost větší než 50 km a do doby trvání přepravy 8 hodin (povolení číslo CZ61905281). Nabízíme přepravu Vašich koníků naší soupravou Peugeot Expert Tepee (8 míst) nebo Subaru Forester 4x4 + přepravník pro 2 koně WORMANN COSMO PD. Čistota a dezinfekce přepravníku je samozřejmostí.

Jízda s prázdným vozíkem 12,-/km Přeprava jednoho koně 14,-/km, Přeprava dvou koní 16,-/km Čekací doba 100,-/hod. Přeprava doprovodných osob zdarma.